วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

28/2/53

ทำงานอยู่ที่บ้าน สอนเด็กในหมู่บ้าน

27/2/53

ทำงานอยู่ที่บ้าน

26/2/53

มาถถึงโรงเรียนไปยืนรับนักเรียนช่วยครูเวรคุมเด็กในแถว พิมพ์งาน สรุปงานการฝึกประสบการณ์ไปเป็นพิธีกรงานกาชาด(การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรม)

24/2/53

มาถึงโรงเรียนเดินทางไปที่ห้องยูงทองเพื่อช่วยครูจัดข้อสอบสำหรับนักเรียนชั้นป.3ที่จะจะสอบnt

23/2/53

มาถึงโรงเรียนแต่เช้ามารับเด็ก4/8ไปเข้าแถวนั่งสรุปโครงการวันวิชาการทำความสะอาดห้องพักครู

22/2/53

รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนคุมเด็กเถวสอน4/8 4/6 4/5ช่วยครูทำข้อสอบภาษาอังกฤษกวาดห้องพักครู

21/2/53

ช่วยน้องย้ายหอทำความสะอาดบ้าน